เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

    รายละเอียดข่าว

           ตามคำสั่งหัวหน้า คสช ที่ 24/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มอบหมายให้หน่วยงานกระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการการอุดมศึกษา/สำนีกงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงสาธารณสุข(กรมควบคุมโรค) กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อวางหลักการและแนวทางปฏิบัติและห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
           สำหรับในเขตพื้นที่ตำบลที่วังได้กำหนดแผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)

    เอกสารประกอบ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง