เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บริการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์นอกพื้นที่

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลที่วังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสงออกให้บริการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์นอกพื้นที่ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ผู้สนใจส่งเอกสารล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลที่วัง ในวันและเวลาราชการ (รับจำนวนจำกัด 70 คน)
เอกสารประกอบการยื่น....
1.สำเนาบัตรประชาชน/ เบอร์โทรศัพท์
2.ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)    เอกสารประกอบ บริการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์นอกพื้นที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง