เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

    รายละเอียดข่าว

จากที่เทศบาลตำบลที่วังได้รับแจ้งว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศเย็นลงมากกว่าปกติในพื้นที่ราบสูง ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลที่วังจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการระบาดของโรคและประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี

    เอกสารประกอบ การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง