เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก

    รายละเอียดข่าว

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในทุกวันนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการป้องกันควบคุมอย่างสม่ำเสมอแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางเทศบาลตำบลที่วังยังคงอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหมั่นตรวจสอบและดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้าน และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด รวมทั้งการสังเกตอาการสำคัญของโรคไข้เลือดออก

    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง