เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมป้องกันทัตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลที่วัง จัดโครงการส่งเสริมป้องกันทัตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย โดยเน้นให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีและให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟันอย่างถูกต้องในวัยเรียน

    เอกสารประกอบ โครงการส่งเสริมป้องกันทัตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง