เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง