เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก🚬

    รายละเอียดข่าว

✍️วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก🚬

#เทศบาลตำบลที่วัง เชิญชวนทุกท่าน ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบบุหรี่

❌บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ🚬🚭 “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้"

😍มาร่วมกันงดสูบบุหรี่ ฟื้นฟูปอดให้กลับมาแข็งแรง เพื่อสุขภาพของตัวเราและคนที่เรารักกันนะคะ😍

#วันงดสูบบุหรี่โลก

#ท้องถิ่นปลอดบุหรี่    เอกสารประกอบ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก🚬
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง