เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ.2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ.2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง