เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง