เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้ พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กองช่าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนที่ภาษี กองคลัง และงานนิติการ งานฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้ พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กองช่าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนที่ภาษี กองคลัง และงานนิติการ งานฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง