เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ6เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ6เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง