เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วัง ที่ทำงานมาเกินกว่าหนึ่งปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วัง ที่ทำงานมาเกินกว่าหนึ่งปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง