เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

    รายละเอียดข่าว

9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

....นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลที่วังยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วังด้วยความมุ่งมั่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ    เอกสารประกอบ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง