เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ !! เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 #จึงขอแจ้งยกเลิก!! การออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีค้างชำระนอกสถานที่ ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 #จึงขอแจ้งยกเลิก!! การออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีค้างชำระนอกสถานที่ ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2564 แต่ท่านยังสามารถเข้ามาจ่ายที่เทศบาลตำบลที่วังได้ และขอความร่วมมือทุกท่านหมั่นล้างมือและใส่แมส 100% ในการเข้ามาติดต่อ #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ✌️✌️ #SAVETIWANG 🤜🤛

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2564