เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1-5 ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง (สามารถเข้ามาตรวจสอบรายการได้)

    เอกสารประกอบ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง