เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

    รายละเอียดข่าว

#ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

    เอกสารประกอบ ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง