เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

#ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลที่วังทุกหมู่บ้าน พร้อมบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม โดยนำกิจกรรมออกให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ตั้งของส่วนราชการ/หน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดชายคลอง หมู่ที่1 ตำบลที่วัง

 

     เอกสารประกอบ กิจกรรมตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง