เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดกระทง ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลที่วัง เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดกระทง ประจำปี 2561
ผู้สนใจสามารถร่วมส่งกระทงเข้าประกวดได้ 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคุณสมบัติของกระทงที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
1.เส้นผ่าศูนย์กลางของกระทงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ในกรณีจัดทำเป็นฐานรูปวงกลม
2.พื้นที่กระทงไม่ต่ำกว่า 2,500 ตารางเซนติเมตร ในกรณีที่กระทงเป็นรูปเหลี่ยม
3.ประดับประทีปโคมไฟให้สว่างตามสมควร
4.วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์และตกแต่งจะต้องเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย
5.องค์ประกอบต่างๆถูกต้องเหมาะสมตามประเพณี
ชิงเงินรางวัล

ประเภทสวยงาม
- ชนะเลิศ เงินสด 4,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,500 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,500 บาท
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
- ชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท
    เอกสารประกอบ เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดกระทง ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง