เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง