เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกาลระบาด

    รายละเอียดข่าว

จากที่เทศบาลตำบลที่วังได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ในการประสานและประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาและชุมชนนั้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลที่วัง จึงได้ดำเนินการดังกล่าวโดยได้แจ้งไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งจัดทำแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและคอยเฝ้าระวังในลำดับต่อไป

    เอกสารประกอบ การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกาลระบาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง