เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินความพีงพอใจ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]11
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]102
3 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]168
4 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]186