เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 454 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เทศบาลตำบลที่วังขอเชิญชวนเด็กนักเรียนในตำบลที่วัง ตัดผมนักเรียนฟรี ก่อนเปิดเทอม [ 24 มิ.ย. 2563 ]106
162 เทศบาลตำบลที่วัง ขอประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) [ 23 มิ.ย. 2563 ]112
163 เอกสารมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]137
164 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพ "โรคติดต่อหน้าฝน" [ 15 มิ.ย. 2563 ]195
165 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]140
166 ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]108
167 ที่อ่านหนังสือ "ท้องถิ่นรักการอ่าน" "ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือให้กับที่อ่านหนังสือ "ท้องถิ่นรักการอ่าน" เทศบาลตำบลที่วัง" [ 10 มิ.ย. 2563 ]130
168 ทำอย่างไรเมื่อเกิด 🌪🌧🌩พายุฝนฟ้าคะนอง [ 9 มิ.ย. 2563 ]141
169 4 วิธีดูแลตัวเอง ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง 🌧☀🌦 [ 9 มิ.ย. 2563 ]145
170 ประกาศ !! ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]147
171 ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ปลอดภัย เตรียมรับหน้าฝน [ 2 มิ.ย. 2563 ]130
172 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]140
173 ประกาศเทศบาลตาบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ [ 29 พ.ค. 2563 ]128
174 กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]206
175 มาตราการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว 1) ถึง 31 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]135
176 กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 [ 22 พ.ค. 2563 ]127
177 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 พ.ค. 2563 ]139
178 ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 พ.ค. 2563 ]132
179 เอกสารมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]132
180 ช่วยกันลดโลกร้อนด้วยหลักการ Green & Clean [ 14 พ.ค. 2563 ]209
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23