เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 454 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]32
42 ทะเบียนฐานข้อมูลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เทศบาลตำบลที่วัง [ 30 ก.ย. 2564 ]29
43 รายงานสรุปความพึงพอใจ CITIZENinfo Backend - โครงการการประเมินความพึงพอใจบริการภาครัฐ [ 29 ก.ย. 2564 ]31
44 สรุปผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 27 ก.ย. 2564 ]32
45 👉ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน #ทุกความเห็นมีความหมาย [ 30 ส.ค. 2564 ]135
46 #ข่าวประชาสัมพันธ์ !! เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" [ 26 ส.ค. 2564 ]147
47 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 ส.ค. 2564 ]37
48 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เมษายน 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]148
49 การแยกกักตัวที่บ้านเพื่อรักษาโควิด (Home isolation) [ 27 ก.ค. 2564 ]152
50 #ร่วมด้วยช่วยกันที่วังต้องรอด #เราจะผ่านวิกฤติโควิดนี้ไปด้วยกัน [ 21 ก.ค. 2564 ]143
51 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]141
52 ประชาสัมพันธ์ !! เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 #จึงขอแจ้งยกเลิก!! การออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีค้างชำระนอกสถานที่ ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]163
53 #งานจัดเก็บรายได้ #เทศบาลตำบลที่วัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและภาษีค้างชำระ ของหมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง [ 30 มิ.ย. 2564 ]156
54 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม [ 24 มิ.ย. 2564 ]175
55 ตารางการออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีค้างชำระนอกสถานที่ ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]81
56 แยกขยะยุกโควิด-19 ให้ถูกวิธี ดีต่อเราและโลก [ 18 มิ.ย. 2564 ]141
57 ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้ถุงผ้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]165
58 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย [ 18 มิ.ย. 2564 ]131
59 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]135
60 เลิกบุหรี่เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารัก [ 31 พ.ค. 2564 ]141
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23