เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 509 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 #เทศบาลตำบลที่วัง ขอเชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงานฯ ประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 15 พ.ย. 2565 ]27
42 ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันทำแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]37
43 ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลที่วัง ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง แสดงและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย [ 17 ต.ค. 2565 ]49
44 เทศบาลตำบลที่วัง ขอเชิญชวน หนูน้อยในตำบลที่วัง เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]45
45 เทศบาลตำบลที่วัง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวดกระทง ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]44
46 อังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 งานประเพณีชักพระหรือลากพระอำเภอทุ่งสง [ 11 ต.ค. 2565 ]57
47 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิต..พิชิต โรคความดัน โรคเบาหวาน [ 27 ก.ย. 2565 ]43
48 20 กันยายน 2565 โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เพศศึกษา และส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ณ หอประชุมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม [ 20 ก.ย. 2565 ]59
49 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง บิณฑบาตสัญจร วัดโคกกฐิน ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 ก.ย. 2565 ]63
50 #ประชาสัมพันธ์ !! ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]56
51 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) [ 6 ก.ย. 2565 ]53
52 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลที่วัง [ 5 ก.ย. 2565 ]56
53 #ขอแสดงความยินดี เทศบาลตำบลที่วัง ได้รับรางวัลชมเชยรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับเงินรางวัล 800,000 บาทเพื่อนำมาพัฒนาตำบลที่วังต่อไป #ประเภททั่วไป [ 2 ก.ย. 2565 ]81
54 จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]60
55 ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง [ 25 ส.ค. 2565 ]74
56 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) [ 22 ก.ค. 2565 ]74
57 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 4 ก.ค. 2565 ]100
58 การขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]90
59 #ประชาสัมพันธ์ !! การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]81
60 วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก🚬 [ 31 พ.ค. 2565 ]102
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26