เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 454 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 เอกสารเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 25 เม.ย. 2561 ]156
282 แผนพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2561 ]129
283 เอกสารเผยแพร่การจัดทำแผนสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ [ 14 ก.พ. 2561 ]134
284 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]138
285 เอกสาระเผยแพร่สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมือง [ 25 ม.ค. 2561 ]150
286 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2561 ]161
287 การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากอุทกภัย [ 16 ม.ค. 2561 ]135
288 เอกสาระเผยแพร่ความรู้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง [ 11 ม.ค. 2561 ]145
289 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 8 ม.ค. 2561 ]140
290 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 - 2563 [ 8 ม.ค. 2561 ]129
291 ศูนย์หนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 8 ธ.ค. 2560 ]135
292 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี [ 15 พ.ย. 2560 ]144
293 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ [ 10 พ.ย. 2560 ]138
294 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ [ 7 พ.ย. 2560 ]154
295 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก [ 1 พ.ย. 2560 ]153
296 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]118
297 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]145
298 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]153
299 555ประกาศการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]142
300 ขอเชิญร่วมแข่งขันในรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" [ 25 ก.ย. 2560 ]150
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23