เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 454 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 เชิญชวนสาวน้อยร่วมสมัครประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]142
262 เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดกระทง ประจำปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]135
263 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องสรุปผลด้านรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]133
264 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]140
265 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]135
266 รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีพ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]131
267 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]132
268 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 27 ก.ย. 2561 ]160
269 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เปิดรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ [ 18 ก.ย. 2561 ]208
270 ข่าวสารด้านสิทธิ [ 19 ก.ค. 2561 ]151
271 ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 11 ก.ค. 2561 ]144
272 ขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดโคกกฐิน [ 26 มิ.ย. 2561 ]151
273 การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสและเป็นธรรม [ 21 มิ.ย. 2561 ]140
274 ชาวที่วังร่วมมือร่วมใจนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง [ 21 มิ.ย. 2561 ]141
275 ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 20 มิ.ย. 2561 ]135
276 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 14 มิ.ย. 2561 ]146
277 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหตุวาตภัย [ 31 พ.ค. 2561 ]138
278 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อปท.ITA ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 17 พ.ค. 2561 ]139
279 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 9 พ.ค. 2561 ]133
280 คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังรวมพลังเพื่อชาวที่วัง"ปลอดขยะ" [ 26 เม.ย. 2561 ]144
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23