เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 462 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 20 กันยายน 2565 โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เพศศึกษา และส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ณ หอประชุมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม [ 20 ก.ย. 2565 ]5
2 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง บิณฑบาตสัญจร วัดโคกกฐิน ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 ก.ย. 2565 ]11
3 #ประชาสัมพันธ์ !! ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]12
4 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) [ 6 ก.ย. 2565 ]12
5 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลที่วัง [ 5 ก.ย. 2565 ]9
6 #ขอแสดงความยินดี เทศบาลตำบลที่วัง ได้รับรางวัลชมเชยรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับเงินรางวัล 800,000 บาทเพื่อนำมาพัฒนาตำบลที่วังต่อไป #ประเภททั่วไป [ 2 ก.ย. 2565 ]29
7 จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]19
8 ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง [ 25 ส.ค. 2565 ]18
9 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) [ 22 ก.ค. 2565 ]32
10 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 4 ก.ค. 2565 ]37
11 การขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]42
12 #ประชาสัมพันธ์ !! การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]41
13 วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก🚬 [ 31 พ.ค. 2565 ]47
14 ทำความเข้าใจกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]67
15 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 9 พ.ค. 2565 ]63
16 เทศบาลตำบลที่วังขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดขาว เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกในวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]63
17 🤝ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]70
18 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]77
19 ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]79
20 🤟ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิดก่อนเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานกลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ 🥰 [ 5 เม.ย. 2565 ]78
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24