เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 314 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 #ประชาสัมพันธ์ !! ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 13 ม.ค. 2565 ]10
2 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 9 ธ.ค. 2564 ]28
3 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2564 ]34
4 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 พ.ย. 2564 ]27
5 #ข่าวประชาสัมพันธ์ !! เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" [ 26 ส.ค. 2564 ]56
6 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เมษายน 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]59
7 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]58
8 #งานจัดเก็บรายได้ #เทศบาลตำบลที่วัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและภาษีค้างชำระ ของหมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง [ 30 มิ.ย. 2564 ]68
9 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]60
10 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]64
11 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]83
12 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]365
13 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]348
14 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]350
15 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]58
16 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]346
17 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]350
18 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]352
19 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]57
20 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]347
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16