เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
2 #ประชาสัมพันธ์ !! การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]2
3 วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก🚬 [ 31 พ.ค. 2565 ]13
4 ทำความเข้าใจกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]32
5 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 9 พ.ค. 2565 ]28
6 เทศบาลตำบลที่วังขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดขาว เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกในวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]26
7 🤝ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]27
8 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]33
9 ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]40
10 🤟ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิดก่อนเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานกลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ 🥰 [ 5 เม.ย. 2565 ]41
11 โครงการคนไทยใจอาสา(เยาวชนรักษ์บ้านเกิด) โดยโครงการจัดขึ้นภายใต้การบูรณาการจากหลายหน่วยงาน เพื่อช่วยกันสร้างฝายภูมิปัญญา ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านบนควน [ 4 เม.ย. 2565 ]41
12 มาตรการ Covid-free setting คืออะไร !? [ 4 เม.ย. 2565 ]31
13 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือน เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่และหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2565 ]36
14 💥กรมควบคุมโรค เตือน ป้องกันโรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูร้อน [ 12 มี.ค. 2565 ]38
15 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในเทศบาลตำบลที่วัง (หลักสูตรการ เลี้ยงหอยในบ่อซีเมนต์) [ 8 มี.ค. 2565 ]35
16 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]34
17 อัพเดท ! เเนวปฏิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติดโควิด 19 ต้องทำอย่างไร ? [ 16 ก.พ. 2565 ]36
18 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมิน [ 15 ก.พ. 2565 ]37
19 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วัง ที่ทำงานมาเกินกว่าหนึ่งปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมิน [ 15 ก.พ. 2565 ]33
20 เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้ พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กองช่าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนที่ภาษี กองคลัง และงานนิติการ งานฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล [ 15 ก.พ. 2565 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23