เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 #ประชาสัมพันธ์ !! เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2564 ]8
2 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด [ 4 ต.ค. 2564 ]12
3 👉ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน #ทุกความเห็นมีความหมาย [ 30 ส.ค. 2564 ]30
4 #ข่าวประชาสัมพันธ์ !! เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดาห์" [ 26 ส.ค. 2564 ]22
5 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เมษายน 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]28
6 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]28
7 ประชาสัมพันธ์ !! เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 #จึงขอแจ้งยกเลิก!! การออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีค้างชำระนอกสถานที่ ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]59
8 #งานจัดเก็บรายได้ #เทศบาลตำบลที่วัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและภาษีค้างชำระ ของหมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง [ 30 มิ.ย. 2564 ]32
9 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]43
10 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]28
11 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]31
12 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]49
13 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]327
14 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]317
15 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]318
16 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]24
17 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]317
18 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]318
19 เอกสารมุมมองสิทธิ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]319
20 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18