เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. โครงการ “Big Cleaning Day”
      

⏰วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ⏰

  วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. โครงการ ...
  วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 สำรวจเส้นทางน้ำเพื่อหาแน...
  วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจทางระบา...
  วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. #เทศบาล...
  กิจกรรม จิตอาสาผู้ประกอบการร่วมใจแก้ไขปัญหาอุทกภัย...
  ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบของตำบลที่วังพร...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ "วันพุธของทุกสัปดา...
  การขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่บริเวณเขื่อนเกาะธา...
  (วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร...
  📌วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 ⏰เวลา...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้