วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่อง Printer กองคลัง เทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำเลียบถนนสาย ๔๐๓ (เฉพาะจุดน้ำท่วมขัง) หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายเกาะธาตุ - คลองก้างปลา หมู่ที่ ๓ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายเกาะธาตุ - ถนนสายก้างปลาทุ่งส้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องดิจิตอล หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๓-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบตกแต่งเรือพนมพระ โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ประเพณีชักพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองก้างปลา บริเวณสะพานรถไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำเลียบทางรถไฟ (ด้านขวาทาง) หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง