วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายบังคับคดี หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลสำหรับแข่งขันเล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเช่าเต็นท์ เวที พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๗๔๖๗ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่วันชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๓๘ สายห้วยกบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบนควน ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๓๒ สายถ้ำประดู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถ้ำประดู่ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ ดื่มห้ามขับ ขับห้ามดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างทำบอร์ดติดประกาศประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๗๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง