เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สมุนไพรปลอดสารพิษ บ้านธารทิพย์
ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดำเนินงานโดย คุณสมพิศ ทิพย์รัตย์
และคุณประดับ ธาระเนตร

                                                              ผลิตภัณฑ์จากบ้านธารทิพย์ 
                                                              1. น้ำยาอเนกประสงค์
                                                              2. สบู่เหลวอาบน้ำ
                                                              3. แชมพูสระผม
                                                              4. สบู่สมุนไพร
                                                              5. ยาผงสมุนไพรแก้ปวดฟัน
                                                              6. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น