เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


8 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมดี ๆ ทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ


เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มีกิจกรรมดี ๆ ทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย 🇹🇭 การสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงกล่าวคำแนะนำและให้พลังในการทำงานอย่างสร้างสรรค์แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลที่วัง 💐💗💫

2023-09-27
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13