เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


27 มีนาคม 2566 กิจกรรมดี ๆ ทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย


วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566

#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มีกิจกรรมดี ๆ ทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย 🇹🇭 การสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงกล่าวคำแนะนำและให้พลังในการทำงานอย่างสร้างสรรค์แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลที่วัง

2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-05-30
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22