เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลที่วัง


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลที่วัง

📋วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๐.๓๐ น.

#เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลที่วัง

เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลที่วัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง

2023-03-27
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17