เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ เข้าร่วมโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ” ณ วัดก้างปลา หมู่ที่ 3


☀️วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๐๙.๐๐

✍️นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมาย นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ” ณ วัดก้างปลา หมู่ที่ 3 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมี ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านในตำบลที่วัง เข้าร่วมโครงการฯ

…โดยมี นายถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา 🙏

2023-03-27
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17