เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่) ประจำปี 2566 และจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ประจำเทศบาลตำบลที่วัง


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่) ประจำปี 2566 และจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ประจำเทศบาลตำบลที่วัง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

🚧นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายนายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล เปิดจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ประจำเทศบาลตำบลที่วัง พร้อมมอบเครื่องดื่ม ขนมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานโดยมีนางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งนี้มีนางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาและจ่าเอกพรประสิทธิ์ ปะนะรัตน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มอบน้ำดื่มและขนม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

#จุดบริการประชาชน #ด่านชุมชน #เทศบาลตำบลที่วัง

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09