เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น.นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้เข้ารับเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลที่วัง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ การจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ครั้งที่ ๑๙ ประจำป


🌙วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 🌓เวลา ๑๘.๓๐ น.

🪩นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้เข้ารับเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลที่วัง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ การจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ เวทีกลางที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้มอบเกียรติคุณ พร้อมด้วย นายวิษณุ รักกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน #รางวัลชนะเลิศ #การประกวดเรือพนมพร #ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🏆

#ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง #เทศบาลตำบลที่วัง

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดีๆ ของเทศบาลตำบลที่วังได้ที่ :

🌐 Website : https://www.tiwang.go.th

📲 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100014470248514

📱 Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085220334890

🎬YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UCa_eoc42qUImg0K3EqW1Oug

📞 Tel : 075-355629

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09