เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


🌟วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๔.๓๐ น

#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกับ นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง ผู้นำท้องถิ่น อสม. และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางมาสักการะแม่แก่ วัดก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

#เทศบาลตำบลที่วัง #อำเภอทุ่งสง

 

2022-10-12
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-11
2022-10-06
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23