เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


27 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ปลอดภัยจากโรค ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


👧โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ปลอดภัยจากโรค ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

🌤วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ⌚️เวลา 09.00 น.

....โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้เป็นประธานเปิดพิธีส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ปลอดภัยจากโรค ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านวังยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านวังยวน

🤩สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลที่วัง

#โรงเรียนบ้านวังยวน #กองทุนหลักประกันสุขภาพ #เทศบาลตำบลที่วัง

🥰

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09