เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมดีๆทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย การสวดมนต์ไหว้พระ


สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใส ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ☀️

#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มีกิจกรรมดีๆทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย 🇹🇭 การสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลที่วัง 💐💗💫

เทศบาลตำบลที่วัง 💫

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09