เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


🌞วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ⏰ เวลา 10.00 น.

🎤การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายประจำ ฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

#สภาเทศบาลตำบลที่วัง #เทศบาลตำบลที่วัง

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09