เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


20 กันยายน 2565 โครงการวันสารทเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2565 ณ วัดชายคลอง


🪐วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

#เทศบาลตำบลที่วัง โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสารทเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2565 ณ วัดชายคลอง

💁‍♂️นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง ร่วมกันดำเนินโครงการวันสารทเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2565 ณ วัดชายคลอง เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลที่วัง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความมั่นคงสืบไป ตลอดจนทำให้เกิดความสมัครสมานความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนา🙏

#วันสารทเดือนสิบ

#กองการศึกษา #เทศบาลตำบลที่วัง

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดีๆ ของเทศบาลตำบลที่วังได้ที่ :

🌐 Website : https://www.tiwang.go.th

📲 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100014470248514

📱 Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085220334890

🎬YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UCa_eoc42qUImg0K3EqW1Oug

📞 Tel : 075-355629

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-11
2022-09-07
2022-09-07