เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


6 กรกฎาคม 2565 #เทศบาลตำบลที่วังรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565 การคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบสุดท้าย


วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

#เทศบาลตำบลที่วังรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565💦 การคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบสุดท้าย

🌟ทั้งนี้ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ร่วมตอบข้อซักถามจากอนุกรรมการได้อย่างดีเยี่ยม💦

#นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของเทศบาลตำบลที่วัง

#ที่วังน่าอยู่

2022-07-06
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13