เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง และประชาคมท้องถิ่น


👉วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.👈

#เทศบาลตำบลที่วัง จัดประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา

✍️พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565

✍️พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

✍️พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-08
2023-05-03