เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


14 มิถุนายน 2565 โครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม


 

✨วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565✨

....#เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี มอบหมาย ให้ สำนักปลัดเทศบาลและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมโครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม

🙏เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลที่วัง ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิจกรรมทางศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เกิดจิตสำนึกในคุณงามความดีและเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย🌟

#สำนักปลัดเทศบาล #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลตำบลที่วัง #วัดโคกกฐิน

 

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-11
2022-09-07
2022-09-07