เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 สานเสวนารับฟังความคิดเห็น ความหวังด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน


☀️วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565☀️

#เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้ นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายนิทน สระบัว รองประธานสภาเทศบาล นายลือชัย อดิศาสกุล นายระแบบ มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพบปะ สานเสวนารับฟังความคิดเห็น ความหวังด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน กับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติงาน กฟฝ. โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน กฟฝ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และผู้ร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 10

#ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน

#กฟฝ. #โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน

#เทศบาลตำบลที่วัง #ท้องถิ่นท้องที่ตำบลที่วัง

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-11
2022-09-07
2022-09-07