เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


⏱วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พลักงานจ้าง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และประชาชนในชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 10 ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมิลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565( ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 🥰🙏

#เทศบาลตำบลที่วัง

#สภาเกษตรกรแห่งชาติ

#สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

#ชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 10

2022-06-01
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11