เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์


#เทศบาลตำบลที่วัง

25,27 พฤษภาคม 2565

📚นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ร่วมกันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

#กองการศึกษา

2022-06-01
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11