เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โครงการ “Big Cleaning Day”


⏰วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565

🤝🤝เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดทำโครงการ “Big Cleaning Day”  5ส. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน และทำความสะอาด ภายใน - ภายนอก บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร

2022-07-06
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13