เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


🌻วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.🌻

#เทศบาลตำบลที่วัง โดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความร่มรื่นและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ณ พื้นที่สาธารณะทุ่งกองทราย (ควนม่วง - ไร่เหนือ) หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง

2022-06-01
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11