เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม


✨วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565

....#เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีมอบหมาย ให้กองการศึกษาและกองช่าง ร่วมโครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม

🙏เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลที่วัง ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิจกรรมทางศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เกิดจิตสำนึกในคุณงามความดีและเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย🎋🫒

#กองการศึกษา

#เทศบาลตำบลที่วัง

2022-06-01
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11