เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม


✨วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565

....#เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีมอบหมาย ให้กองการศึกษาและกองช่าง ร่วมโครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม

🙏เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลที่วัง ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิจกรรมทางศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เกิดจิตสำนึกในคุณงามความดีและเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย🎋🫒

#กองการศึกษา

#เทศบาลตำบลที่วัง

2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-08
2023-05-03